لباس نو

روزی ملا ملا به مجلس میهمانی رفته بود اما لباسش مناسب نبود به همین جهت هیچکس به او احترام نگذاشت و به تعارف نکرد!
ملا ه خانه رفت و لباسهای نواش را پوشید و به میهمانی برگشت اینبار همه او را احترام گذاشتند و با عزت و احترام او را بالای مجلس نشاندند!ملا هنگام صرف غذا در حالیکه به لباسهای نواش تعرف می کرد گفت: بفرمایید این غذاها مال شماست اگر شما نبودید اینها مرا داخل آدم حساب نمی کردند. منبع : خبری . اجتماعی . فرهنگی . سیاسی . مذهبی. هنری . اموزشیلباس نو منبع : خبرنامه نیمروزلباس نو منبع : خبری . اجتماعی . فرهنگی . سیاسی . مذهبی. هنری . اموزشیلباس نو منبع : لباس نو
برچسب ها : احترام ,لباسهای نواش